top of page

iWOMAN 2.0

שיתוף פעולה בין  שלומית פונדמינסקי למלחינה דגנית אליקים.

רקדניות/יוצרות עינת גנץ ורביד אברבנל

:אנו לוקחות את הזמן, בכל פגישה, לומר את המנטרה הבאה

"אני מושלמת. אני חזקה. אני אישה. אני יכולה. הייתי. אהיה"   

(אביגיל הגר)

אני אישה בכל גיל, בכל צורה. אני  יפה, חתוכה, אוספת כדי להיות, מתפקדת. מתבוננת על תנועה כמרוץ, כמרדף אחר עשייה, אחר דרישות היומיום, האופנה וההגדרה השברירית של יופי.

המחול נוצר בצמידות לפסקול אשר נע בגבולות שבין תסכית למוזיקה. קולאז' המספר את העבר וההווה של הדיכוי והפתולוגיה הנשית דרך התיעוד שלו בתקשורת ההמונים (בשימוש חומרים השאובים מארכיונים אינטרנטיים), בציר שנע ללא אבחנה בין עבר והווה.

כוריאוגרפיה: שלומית פונדמינסקי

רקדניות יוצרות: רביד אברבנל, עינת גנץ/ שלומית פונדמינסקי

פסקול: דגנית אליקים

תלבושות: ענבל ליבליך, תפירה: מלי אביב

תודה: דגנית אליקים ועינת גנץ לשותפות ביצירה

bottom of page