top of page

TICKING - Improformance

A dance improvisation piece" by Shlomit fundaminsky and Itai Yatuv.

מופע רב תחומי לשישה אמני מופע, מתחומי אמנות הבמה השונים - רקדנים, שחקנים ומוסיקאי. אמנים אלו, אשר זו פעם ראשונה שהם עובדים יחד, נסגרים  לעשרה ימי חזרות אינטנסיבים, הכוללים עבודת אילתור מדויקת, מונחת ומוגדרת, ע"י איתי יטוב ושלומית פונדמינסקי. המטרה בימי מעבדה אלו, היא להרכיב שפה יחודית, חדשה ומשותפת בין האמנים, אשר כל אחד מהם מביא איתו הגדרות וכלים שונים לגבי אמנות במה ומתבקשים לאחד כוחות בזמן אמת. המפגש האינטנסיבי בין האמנים דורש מהם להגיע למצבים קיצוניים של הבעת זהות, הגדרה עצמית, הרס, תשוקה, שנאה, שמחה– וכך לאחר עשרה ימים בלבד, עולים חברי הקבוצה להופיע על הבמה, לשעה שלמה, בה המופיעים מחויבים למשמעות הרגע ולהמשך יצירת הדיאלוג בינהם.

                                                         

המופע הוא שיחה, ללא סיפור מסגרת דרמטי, אשר בו נחשפים היסודות הראשונים של התקשורת הבין אישית. מהות המפגש של האמנים נשארת לבד על הבמה חשופה, בצורה ישירה. הקהל שותף למהלכים, הנעשים כדי למצא דיאלוג וסביבה בעלת שפה אחת, משותפת. הקהל חווה באופן ישיר את תהליך היצירה של ההופעה, המתרחש תוך כדי הביצוע מולו, על הבמה.

bottom of page